fbpx

kwiecień 2021

Kancelaria Usług Księgowych Agnieszka Larysa Kubiak PIT niezłożenie w terminie co grozi

Jakie konsekwencje grożą za niezłożenie PIT w terminie?

Dominika Raszkiewicz Radio Gdańsk: Jakie konsekwencje grożą za niezłożenie PITa w terminie? Agnieszka Larysa Kubiak: Kara grzywny za wykroczenie skarbowe, przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, a to oznacza, że nie mniej niż 280 zł w 2021 roku, mandat karny nie może być […]

Jakie konsekwencje grożą za niezłożenie PIT w terminie? Read More »

Kancelaria Usług Księgowych Agnieszka Larysa Kubiak PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

PPK – PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – co to jest?

PPK – PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – co to jest?  PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe to swoisty program emerytalny, który istnieje od 1 lipca 2019 roku. Wprowadzany stopniowo, pierwszym etapem objął przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników. Następne do wdrożenia PPK były średnie i małe firmy, by w ostatniej kolejności objąć mikroprzedsiębiorstwa. 23 kwietnia 2021 r. upływa

PPK – PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – co to jest? Read More »

Kancelaria Usług Księgowych Agnieszka Larysa Kubiak - zwrot kosztów wyposażenia pracownika w sprzęt do pracy zdalnej

Zwrot kosztów wyposażenia pracownika w sprzęt do pracy zdalnej

Dominika Raszkiewicz Radio Gdańsk: W jakim akcie prawnym uregulowana jest praca zdalna i do jakiego aktu będziemy się tu odnosić? Czy o pracy zdalnej jest mowa w kodeksie cywilnym bądź kodeksie pracy? Agnieszka Larysa Kubiak: Nie, praca zdalna nie jest uregulowana przepisami kodeksu pracy. Natomiast ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19 z dnia 2 marca

Zwrot kosztów wyposażenia pracownika w sprzęt do pracy zdalnej Read More »