fbpx

Artykuł

Jakie konsekwencje grożą za niezłożenie PIT w terminie?

Kancelaria Usług Księgowych Agnieszka Larysa Kubiak PIT niezłożenie w terminie co grozi

Dominika Raszkiewicz Radio Gdańsk: Jakie konsekwencje grożą za niezłożenie PITa w terminie?

Agnieszka Larysa Kubiak: Kara grzywny za wykroczenie skarbowe, przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, a to oznacza, że nie mniej niż 280 zł w 2021 roku, mandat karny nie może być wyższy niż 5600 zł bez wyroku nakazowego, a z wyrokiem nakazowym kara grzywny maksymalnie może wynieść 28 tys. zł.

Co ważne, wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, organ uwzględnia stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

Dominika Raszkiewicz Radio Gdańsk: Jak złożyć czynny żal, tak aby był skuteczny? Jakie są warunki jego skuteczności?

Agnieszka Larysa Kubiak: Czynny żal będzie skuteczny, tylko wtedy gdy podatnik dobrowolnie poinformuje naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, o tym jakich obowiązków nie dopełnił zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające do wykrycia tego przestępstwa lub wykroczenia (na przykład przeszukania, czynności sprawdzające czy kontrole).

Złożenie czynnego żalu nie zwalnia z obowiązku dopełnienia obowiązków wobec naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego. Warunkiem uznania czynnego żalu za skuteczny jest złożenie stosownych deklaracji podatkowych i uiszczenie w całości należności publicznoprawnej (wraz z odsetkami) uszczuplonej popełnionym czynem zabronionym.

Dominika Raszkiewicz Radio Gdańsk: Kto może złożyć czynny żal i w jaki sposób to zrobić?

Agnieszka Larysa Kubiak: Czynny żal należy podpisać i złożyć osobiście. Załatwienie sprawy przez pełnomocnika, który podpisze się na piśmie kierowanym do urzędu skarbowego, może zostać uznane za zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia karnoskarbowego, a nie dobrowolne przyznanie się do winy sprawcy tego czynu.

Czynny żal można złożyć na piśmie, przedstawić ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej, wysyłając pismo ogólne na skrzynkę e-PUAP do właściwego urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego. Pismo złożone przez Internet musi być podpisane podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym. Nie ma narzuconego wzoru pisma czynnego żalu.

Ważne aby zawierał następujące elementy:

  • Dane osoby składającej czynny żal
  • adresata, którym jest naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego
  • opis popełnionego czynu i jego okoliczności
  • wskazanie osób, które miały związek z popełnionym czynem zabronionym
  • informację o tym, czy sprawca naprawił swój czyn, a jeżeli tego nie zrobiłeś – to w jaki sposób i w jakim terminie zobowiązuje się do jego naprawienia.

Dominika Raszkiewicz Radio Gdańsk:  Czy urząd skarbowy może zakwestionować czynny żal? Jaka kara może być nałożona jeśli urząd zakwestionuje czynny żal?

Agnieszka Larysa Kubiak: Czynny żal nie odniesie skutku, jeśli zostanie złożony w czasie, gdy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, a także po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, na przykład przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia czynu zabronionego, chyba że czynność ta nie  dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania.

Jeśli czynny żal zostanie uznany za nieskuteczny, wówczas prowadzone jest postępowanie w sprawie o wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe, na zasadach określonych w Kodeksie karnym skarbowym.

Co ważne, zauważyliśmy, że często podatnicy, którzy pracowali za granicą i tam były odprowadzane podatki nie rozliczają się w Polsce z dochodów uzyskanych za granicą. Otrzymują wówczas wezwania do sporządzenia korekty rozliczenia rocznego z polskiego urzędu skarbowego. Nie trzeba wtedy składać czynnego żalu jeśli pierwotny PIT był rozliczony, ale nieprawidłowo.

Jeśli natomiast w ogóle nie złożyliśmy deklaracji, należy złożyć czynny żal zanim organ wezwie nas do złożenia wyjaśnień, po wezwaniu niestety czynny żal już będzie nieskuteczny.

Agnieszka Larysa Kubiak

                                                                                                                                       Kancelaria Usług Księgowych w Gdańsku

#biurorachunkowegdańsk #księgowagdańsk #doradcapodatkowygdańsk #doradztwopodatkowegdańsk

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Kategorie

Najczęściej czytane:

Polub nas

Odbieraj najnowsze artykuły

Zasubskrybuj do naszego newslettera i odbieraj najświeższe informacje ze świata biznesu prosto do swojej skrzynki.

My nie spamujemy.
Dostarczamy tylko wartościowe informacje.