fbpx

PKPiR

Nasze usługi

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

AGNIESZKA LARYSA KUBIAK
Właściciel

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

PKPiR

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów — Gdańsk

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to tak zwana księgowość uproszczona. Jest najpopularniejszą formą prowadzenia księgowości dla małych firm. Służy celom podatkowym. Na jej podstawie właśnie ustala się podstawę opodatkowania. W PKPiR prowadzi się ewidencję przychodów i poniesionych przez podmiot gospodarczy kosztów. Tę formę księgowości prowadzi się przy opodatkowaniu liniowym i skali ogólnej. W sytuacjach szczególnych należy też prowadzić ewidencję:

 • zakupu i sprzedaży VAT – gdy podmiot jest płatnikiem podatku VAT;
 • przebiegu pojazdów – wykorzystując w działalności samochód prywatny;
 • wyposażenia – przy jego wartości przekraczającej 1.500 zł;
 • środków trwałych — przy zakupach przekraczających wartość 3,500 zł.

Księgowość uproszczona — dla kogo?

Księgowość uproszczoną na podstawie PKPiR mogą prowadzić:

 • osoby fizyczne, czyli JDG;
 • spółki cywilne osób fizycznych;
 • spółki jawne osób fizycznych;
 • spółki partnerskie;
 • spółki socjalne.

Istotna jest przy tym skala przychodów działalności gospodarczej. Firma w roku poprzednim nie mogła przekroczyć przychodu na poziomie 2 mln euro. Dla nowopowstałych podmiotów limit ten oczywiście nie obowiązuje.

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Podatkową Księgę przychodów i Rozchodów zakłada się z pierwszym dniem rozpoczęcia działalności. Można też zrobić to 1 stycznia nowego roku podatkowego. Fakt ten należy zgłosić do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Wprowadza się do niej informacje uzyskane na podstawie dokumentów księgowych. Zazwyczaj są to faktury, rachunki, wydruki z kasy fiskalnej i dowody wewnętrzne. PKPiR prowadzona może być w formie papierowej lub elektronicznej. Wymogiem jest zabezpieczenie jej przed utratą lub zniszczeniem w okresie 5 lat.

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów nie jest skomplikowane. Można to robić samodzielnie. Wiele firm korzysta jednak z usług naszego biura rachunkowego w Gdańsku. Oszczędza to czas przedsiębiorcy. Gwarantuje ponadto składanie wszelkich dokumentów w wymaganym przez prawo terminach. Przedsiębiorcy korzystający z rozliczenia za pomocą PKPiR płacą podatek od faktycznie osiągniętych dochodów. Nie płacą go natomiast, jeśli firma nie przynosi zysków.

Prowadzenie PKPiR — Kancelaria Podatkowa Agnieszki Larysy Kubiak — Gdańsk

Prowadzeniem PKPiR dla firm z Gdańska i całej Polski zajmuje się zespół naszych ekspertów. Obsługa Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów uwzględnia przy tym specyfikę działalności. W ramach zleconego nam zadania firma skorzysta z pomocy w zakresie:

 • założenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów;
 • prowadzenia PKPiR;
 • dotrzymywania terminów określonych ustawami i rozporządzeniami podatkowymi;
 • prowadzenia ewidencji uzupełniającej;
 • porządkowania i przechowywania dowodów księgowych.

Prowadzimy Księgowość Uproszczoną, czyli Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów. To podstawowa forma prowadzenia księgowości przez mniejsze firmy. Zwłaszcza przez Jednoosobowe Działalności Gospodarcze. PKPiR są mniej skomplikowane niż Księgi Handlowe. Do ich prowadzenia są zobowiązane także osoby, które prowadzą drobną działalność. Zaliczają się do nich warsztaty czy salony kosmetyczne.

Prowadzenie księgowości przez nasze biuro rachunkowe w Gdańsku to oszczędność czasu. Ten lepiej poświęcić na rozwijanie własnej działalności. Właściciele firm mogą liczyć na wsparcie w zakresie:

 • wprowadzania do systemu i sprawdzania dokumentów;
 • kontaktów z ZUS-em i Urzędem Skarbowym;
 • przygotowania i składania deklaracji podatkowych;
 • sprawdzenia umów i wybieranych rozwiązań pod kątem podatkowym;
 • rozliczenia transakcji międzynarodowych i uwewnętrznianych;
 • rozliczenia nietypowych form przychodu: kryptowaluty, dropshipping, instrumenty finansowe,
 • rozliczenia dofinansowań ze środków UE;
 • przygotowania i wysłania Jednolitych Plików Kontrolnych;

Pomagamy także rozwiązać problemy, które powstały przed rozpoczęciem współpracy. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W razie pytań lub niejasności zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią Podatkową.