fbpx

Księgi handlowe

Nasze usługi

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

AGNIESZKA LARYSA KUBIAK
Właściciel

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

Księgi handlowe

Księgi handlowe (rachunkowe), to inaczej pełna księgowość. Jest dość skomplikowaną formą księgowości dla firm. Polega na precyzyjnym prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów. Monitoruje każdy ruch finansowy zaistniały w działalności gospodarczej. Prowadzenie ksiąg handlowych obejmuje także majątek podmiotu. W jego skład wchodzą: towary, środki finansowe oraz wyposażenie firmy. To trudna forma księgowości dla firm. Stąd zazwyczaj powierza się ją biurom rachunkowym zatrudniających biegłego rewidenta. Prowadzenie ksiąg handlowych wymaga kontroli wszelkich zdarzeń księgowych. Jej głównym celem jest rejestrowanie stanu finansowego podmiotów gospodarczych. Równie istotne jest ustalanie wartości zobowiązań podatkowych. Prowadzenie pełnej księgowości wymaga ewidencjonowania wszystkich operacji finansowych. Rejestruje się je w księgach rachunkowych. W ich skład wchodzą:

 • księga główna;
 • księgi pomocnicze;
 • wykaz aktywów i pasywów działalności;
 • zestawienie obrotów księgi głównej;
 • zestawienie obrotów księgi pomocniczych;
 • dzienniki.

Księgi handlowe to rodzaj rozliczenia, w którym ewidencjonuje się wszystkie dokumenty zakupu i sprzedaży. Podlegają temu także rozliczenia z innymi podmiotami, jak i wypłaty dla pracowników. Pełna księgowość obejmuje także środki trwałe i magazynowe. Wymagane jest również sporządzanie sprawozdań finansowych. Prowadzenie ksiąg handlowych wymaga przestrzegania wielu zasad. Obowiązkowe jest też odpowiednie zapisywanie danych. Stąd wiele podmiotów zleca prowadzenie pełnej księgowości biurom rachunkowym z zewnątrz. Jest to znacznie tańsze niż prowadzenie rozbudowanego działu księgowości w firmie.

Księgi handlowe — dla kogo obowiązkowe?

Księgi handlowe dotyczyć mogą zarówno działalności gospodarczych, jak i osób fizycznych. Wprowadzenie pełnej księgowości wynika bowiem z przychodu uzyskanego w roku podatkowym. Obowiązek spoczywa na spółkach cywilnych, partnerskich oraz jawnych, gdy ten przekroczy 2 mln euro. Dla pozostałych podmiotów gospodarczych księgi handlowe są dobrowolną formą rozliczenia. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wymienia wyjątki od tej reguły. Nakłada ona bowiem obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wysokość przychodu na:

 • gminy, województwa, powiaty;
 • jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej.

Dotyczy to także jednostek organizacyjnych działających na podstawie:

 • prawa bankowego;
 • przepisów o obrocie papierami wartościowymi;
 • przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
 • przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
 • przepisów o funduszach inwestycyjnych.

Księgi handlowe i rachunkowe — pełna księgowość — Gdańsk

Kancelaria Kubiak z Gdańska prowadzi księgi handlowe przedsiębiorstw i organizacji z całego kraju. Ściśle współpracujemy przy tym z radcą prawnym i doradcą podatkowym. Dzięki temu świadczymy kompleksowe usługi na najwyższym poziomie. Księgi rachunkowe, czyli pełną księgowość, prowadzimy dla firm z Gdańska, jak i całego kraju. Z naszych usług korzystają spółki prawa handlowego i cywilne. Świadczymy je także fundacjom. Księgi handlowe to korzystna forma prowadzenia księgowości. Nie dziwi nas zatem coraz większe zainteresowanie pełną księgowością. Jedynym problemem dla firm jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tu właśnie wyręczamy właścicieli podmiotów gospodarczych. Wspieramy ich już od początku istnienia działalności. Także w przejściu na tę formę rozliczenia. Pomagamy w:

 • wyborze optymalnej pod względem podatkowo-księgowym formy działalności;
 • złożeniu i weryfikacji odpowiednich dokumentów;
 • wyborze oprogramowania i sposobów przechowywania dokumentacji;
 • dopełnieniu początkowych obowiązków informacyjnych wobec urzędów.

Prowadzenie ksiąg handlowych — Gdańsk i cała Polska

Jesteśmy do dyspozycji w zakresie prowadzenia pełnej księgowości. Przejmujemy takie obowiązki jak:

 • wprowadzenie dokumentów do systemów księgowych;
 • weryfikacja poprawności dokumentów;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie deklaracji na potrzeby urzędów;
 • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi i ZUS-em.

Wsparcie merytoryczne w zakresie pełnej księgowości

Służymy szeroko pojętą pomocą w zakresie pełnej księgowości. Pomagamy:

 • udzielić porady prawno-księgowej;
 • przeprowadzić szkolenie dla pracowników;
 • przygotować pisma na potrzeby spraw urzędowych.

Pełna księgowość spółek prawa handlowego wymaga zgodnego z prawem obowiązku rozliczania:

 • przejęcia spółek;
 • wejścia do grupy kapitałowej;
 • zmian w statucie spółki;
 • zamknięcia spółki;
 • zmiany formy prowadzenia działalności.

Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie pełnej księgowości opartej na księgach handlowych. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.