fbpx

Ważne terminy

kalendarz ważnych termin 1

Do 7 dnia
Termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej.

2

Do 10 dnia miesiąca
Termin opłacenia składek ZUS, jeżeli składki są opłacane wyłącznie za siebie (tj. nie zatrudnia się innych osób)

3

Do 15 dnia miesiąca:
Termin opłacenia składek ZUS, jeżeli składki są opłacane nie tylko za siebie (tj. jeżeli zatrudnia się inne osoby).

4

Do 20 dnia miesiąca:
– termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego pit-28 tj.),
– termin wpłaty zaliczki PIT-5 na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych ,
– termin wpłaty zaliczki PIT-5l przy wyborze 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.

5

Do 25 dnia miesiąca
– termin rozliczenia miesięcznego podatku vat (vat-7),
– termin rozliczenia podatku vat (vat-7k) przez małych podatników.

Ważne terminy

Każdego miesiąca

Ważne terminy

Każdego roku

Do 28 lutego roku następującego po roku podatkowym

– termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (pit-28).

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

– złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za ubiegły rok (pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39)