fbpx

Ważne terminy

Ważne terminy

Każdego miesiąca

Ważne terminy

Każdego roku

Do 28 lutego roku następującego po roku podatkowym

– termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (pit-28).

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

– złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za ubiegły rok (pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39)