fbpx

Artykuł

Kontrola platform sprzedażowych OLX, Vinted, Allegro

Kontrola sprzedających na platformach cyfrowych - Kancelaria Kubiak - Biuro rachunkowe Gdańsk

Kontrola handlujących na platformach sprzedażowych OLX, VINTED, ALLEGRO

Kontrola platform sprzedażowych staje się faktem. Handlujący na portalach sprzedażowych typu OLX, czy Vinted, nie mogą czuć się już bezpiecznie. Dotyczy to w szczególności osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Ich duża aktywność sprzedażowa na platformach cyfrowych może stać się powodem do obaw. Chodzi oczywiście o podatki. Wszystko wskazuje, że w lipcu 2024 roku wejdzie w życie ważna nowelizacja ustawy. Dotyczy ona właśnie kontroli nad sprzedażą na platformach typu Vinted, OLX, czy Allegro. Przepisy polskiego prawa dostosowano do dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z 22 marca 2021 r. Zmienia ona dyrektywę 2011/16/UE ws. współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Chodzi o potocznie nazywaną dyrektywę DAC7. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy z 27 marca 2024 r. Zmienia on między innymi ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Rząd przyjął projekt 9 kwietnia 2024 r. Nowe przepisy zaczną wchodzić w życie 1 lipca 2024 r. Projekt nowelizacji dostępny jest tutaj.

Na operatorów platform sprzedażowych zostaną nałożone nowe obowiązki. Będą oni gromadzić i przekazywać do Krajowej Administracji Skarbowej informacje o aktywnych sprzedawcach. Ministerstwo finansów podkreśla, że nowe regulacje nie zmienią zasad opodatkowania. Zarówno w stosunku do osób, jak i firm sprzedających przez Internet. Nowelizacja ma wejść w życie w lipcu 2024 r. Nowy obowiązek obejmie internetowe platformy e-handlu oraz platformy rezerwacji noclegów. Przekazywanie danych obejmie też właścicieli portali służących do najmu środków transportu. Także te służące do zamawiania przejazdów samochodem. Operatorzy platform informacje będą przekazywać do KAS raz w roku. Docelowo ma to ułatwić automatyczną wymianę informacji między organami podatkowymi krajów Unii Europejskiej. Trudno jednak nie dostrzec, że wiąże się to z kontrolami sprzedających. Zwłaszcza tych aktywnych i nieprowadzących działalności gospodarczej. Co istotne, nowelizacji nie muszą bać się drobni sprzedawcy. Raportowaniu nie będą podlegać osoby i firmy, które handlują w Sieci okazjonalnie.

Jakie dane z platform sprzedażowych trafią do fiskusa?

Nie ma wątpliwości, że wprowadzenie przepisów ma na celu walkę z szarą strefą. Urzędy skarbowe będą miały wgląd w ilość i wartość transakcji. Nie muszą obawiać się tego okazjonalni sprzedawcy. Na listę do fiskusa trafią dopiero po 30 drobnych transakcjach. Raport obejmie ich również po przekroczeniu obrotu 2 tysięcy euro w skali roku. Organy podatkowe będą miały nadzór nad wywiązywaniem się z obowiązków podatkowych. Nie jest bowiem tajemnicą, że sprzedaż używanych przedmiotów w Internecie jest popularny. To dla wielu osób dodatkowe pieniądze w domowym budżecie. Dotąd, w wielu przypadkach, poza nadzorem fiskusa. Od lipca 2024 roku już nie zawsze będą to środki zwolnione z podatku.

Jakie dane z platform sprzedażowych trafią do urzędów skarbowych? Nietrudno się domyślić, że chodzi o identyfikację podatnika. Stąd z pewnością będą to informacje, które handlujący podają na platformach cyfrowych. W przypadku niepełnych danych, portale sprzedażowe będą obowiązane do ich aktualizacji. Spodziewać się należy przekazywania poniższych danych.

Dane osób fizycznych handlujących na platformach cyfrowych, które będą przekazywane do KAS od lipca 2024 roku Dane podmiotów gospodarczych handlujących na platformach cyfrowych, które będą przekazywane do KAS od lipca 2024 roku
Imię i nazwisko Nazwa firmy
Adres Podatnika Główny adres siedziby działalności gospodarczej
Data urodzenia, PESEL Numer NIP, VAT, REGON

Które cyfrowe platformy sprzedażowe będą objęte obowiązkiem raportowania danych?

Należy podkreślić, że raporty z informacjami nie będą dotyczyć wszystkich. Dane przekazywane będą tylko w przypadku Podatników, którzy przekroczyli wspomniane wyżej limity. To 30 transakcji rocznie, których wartość nie przekracza 2 tysięcy euro. Te osoby muszą liczyć się z tym, że dane trafią do urzędów skarbowych. Do ich przesłania obligowane są wszystkie platformy sprzedażowe. Wśród nich wymienić należy te największe:

 • Allegro;
 • OLX;
 • Vinted;
 • Amazon;
 • Facebook — Meta;
 • Instagram;
 • AliExpress i inne.

Portale muszą poinformować użytkowników o zakresie danych, które są przez nie gromadzone. Takie informacje powinny znaleźć się w regulaminie danej platformy. Raporty obowiązane będą przesyłać także portale innego rodzaju. Nie pełnią one funkcji stricte sprzedażowej. Służą do najmu i świadczenia usług osobistych. Wśród nich najpopularniejsze są:

 • AirBnb;
 • Booking;
 • Booksy;
 • UberEats;
 • Bolt;
 • Uber i inne.

Dla ludzi sprzedających za pośrednictwem platform cyfrowych nowe przepisy są problematyczne. Zwłaszcza jeśli dochód ze sprzedaży jest znaczny. Osoby sprzedające swoje rzeczy jak ubrania, płyty, czy książki, nie powinny się obawiać kontroli. Zwłaszcza jeśli robią to sporadycznie. Są jednak odstępstwa i od tej reguły. Niektóre transakcje sprzedaży są opodatkowane. Warto o tym pamiętać, by nie popaść w kłopoty skarbowe.

Podatek od sprzedaży w Internecie

Podatek od sprzedaży przez Internet nie dotyczy każdego. Nie jest nakładany, gdy na platformach sprzedażowych:

 • sprzedano mniej niż 30 towarów w ciągu roku;
 • zarobiono na sprzedaży mniej niż 2 tys. euro w ciągu roku;
 • sprzedawane rzeczy posiadamy minimum 6 miesięcy.

W ostatnim punkcie istotne jest zastrzeżenie. W przypadku sprzedaży rzeczy, którą mamy mniej niż 6 miesięcy, ważna jest kwota transakcji. Sprzedaż z zyskiem obłożona jest podatkiem dochodowym. Gdy kwota sprzedaży jest niższa niż zakupu, transakcja zwolniona jest z opodatkowania. W obu przypadkach powinno się je jednak wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Sprzedaż okazjonalna – kiedy należy wykazać ją w PIT?

Sprzedaż rzeczy, którą posiadamy krócej niż 6 miesięcy, podlega opodatkowaniu. Oczywiście tylko w sytuacji, kiedy transakcja sprzedaży przynosi zysk. Istotne są przy tym koszty uzyskania dochodu. Jest to niewątpliwie cena zakupu sprzedawanej rzeczy ruchomej. Mogą być to opłaty za przesyłkę, czy umieszczenie ogłoszenia na portalu. Podatkiem obłożony jest jedynie czysty dochód. Jeśli sprzedaż przedmiotu przynosi stratę, nie jest ona opodatkowana. Należy ją jednak wykazać w zeznaniu PIT. Sprzedaż okazjonalna w Internecie opodatkowana jest na zasadach ogólnych. Właściwym do rozliczenia jest druk PIT-36 – odpłatne zbycie rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy.

Fakt opodatkowania okazjonalnej sprzedaży internetowej nie oznacza konieczności zapłaty daniny. Dochód ze sprzedaży przedmiotów, które zakupiono ponad 6 miesięcy wcześniej, jest zwolniony z podatku. Podobnie jest w przypadku uzyskiwania niskich dochodów. Podatek należy opłacić dopiero po przekroczeniu kwoty w wysokości 30.000 złotych.

Działalność nieewidencjonowana a sprzedaż w Internecie

Osoby fizyczne mogą sprzedawać w Internecie w formie działalności nierejestrowej. Warunkiem jest prowadzenie takiej działalności na niewielką skalę. Umożliwiają to przepisy art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292). Wskazane są w nich warunki, jakie obowiązują przy okazjonalnej sprzedaży internetowej. Przychód z takiej działalności nie może przekroczyć 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Od początku 2024 roku jest to kwota 3181,50 zł. Od 1 lipca 2024 będzie wynosić 3 225 zł, czyli 75% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym okresie. Dodatkowo, podmiot taki nie może w ostatnich 60 miesiącach prowadzić działalności gospodarczej.

Osoba fizyczna może drobną sprzedaż internetową zakwalifikować jako sprzedaż nierejestrową. Warunkiem jest nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy. Warto pilnować tych kwot. Po ich przekroczeniu działalność nierejestrowa staje się gospodarczą. Dzieje się tak od pierwszego dnia, kiedy przekroczony został limit dochodu. Dotyczy to osób fizycznych, które prowadzą działalność handlową w sposób ciągły, zorganizowany i zarobkowo. Incydentalna sprzedaż na aukcjach internetowych prywatnych rzeczy nie jest traktowana jako działalność gospodarcza. Podobnie wynikać może z charakteru sprzedawanej rzeczy. Ich nabycie do realizacji własnych potrzeb i późniejsza sprzedaż nie jest działalnością gospodarczą. Tak jest w przypadku pozbywania się kolekcji, czy używanych przedmiotów. Jednak ich celowy zakup w celu dalszej odsprzedaży może być traktowany jako sprzedaż zorganizowana. Wiąże się to z uznaniem takiej formy działalności za gospodarczą.

Skutki wprowadzenia kontroli handlujących na OLX, Vinted, czy Allegro

Wejście w życie nowych przepisów z pewnością wywoła konsekwencje. Platformy sprzedażowe typu OLX, Vinted, czy Allegro mają więcej pracy. Potrzeba utworzenia i utrzymania systemu raportowania spłynęła bowiem na właścicieli portali. Może to wpłynąć na wzrost cen za korzystanie z nich. To zaś w konsekwencji może spowodować na nieznaczny wzrost cen sprzedaży w Internecie. Jednak największe skutki odczują osoby, które regularnie sprzedawały w Internecie. Może się bowiem okazać, że w kolejnych latach płacić one będą wyższe podatki. Warto zauważyć, że platformy sprzedażowe obowiązane są do złożenia raportów już za 2023 rok. Może to spowodować większą ilość kontroli Podatników, którzy przekroczyli limity okazjonalnego handlu. Nie ma bowiem wątpliwości, że dyrektywa unijna stworzona została przeciwko szarej strefie. Nakłada ona niejako obowiązek płacenia podatków od dochodów uzyskanych ze sprzedaży. Także z wynajmu i świadczenia usług, które doszły do skutku za pośrednictwem platformy internetowej. Szacuje się, że w Polsce przekazane fiskusowi zostaną informacje dotyczące 17 milionów obywateli.

Biuro rachunkowe Gdańsk — najlepsza księgowość online

Prowadzisz działalność gospodarczą lub chcesz taką otworzyć? Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Kancelaria usług podatkowych to biuro rachunkowe w Gdańsku. Prowadzone jest przez Agnieszkę Larysę Kubiak. Świadczymy usługi dla wszelkich firm w zakresie podatków, kadr i płac. Współpracujemy z doradcami podatkowymi. Posiadamy wiele specjalizacji, w tym księgowość dla lekarzy, czy estoński CIT dla Spółek. Skorzystaj z naszej wygodnej księgowości online! Skontaktuj się z nami i oddaj księgowość swojej firmy w ręce prawdziwych profesjonalistów.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Kategorie

Najczęściej czytane:

Polub nas

Odbieraj najnowsze artykuły

Zasubskrybuj do naszego newslettera i odbieraj najświeższe informacje ze świata biznesu prosto do swojej skrzynki.

My nie spamujemy.
Dostarczamy tylko wartościowe informacje.