fbpx

Dochody zagraniczne

Nasze usługi

Kancelaria Kubiak & Radwan

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

Zasada nieograniczonego obowiązku podatkowego polskiego rezydenta podatkowego stanowi, iż dochody krajowe i z zagranicy sumujemy i rozliczamy w Polsce – nawet, jeśli za granicą już zapłaciliśmy od nich podatek.

Oczywiście, aby uniknąć sytuacji, w której ten sam dochód zostanie dwukrotnie obciążony daniną (przez państwo uzyskania dochodu i państwo rezydencji uzyskującego dochód) – państwa zawierają między sobą umowy dotyczące unikania takiego podwójnego opodatkowania. Rodzi to jednak dwa rodzaje problemów.

Po pierwsze, umowy te, choć oparte na wspólnym wzorcu, przyjmują różne metody (mniej lub bardziej korzystne) zapobiegania takiemu opodatkowaniu (np. kredyt podatkowy w umowie z Holandią czy wyłącznie z progresją w umowie z Wielką Brytanią). Ustalenie i zastosowanie właściwej metody ma istotne znaczenie dla prawidłowego rozliczenia podatku w Polsce, szczególnie iż z roku na rok zacieśnia się międzynarodowa wymiana informacji podatkowych, a organy podatkowe doskonalą potężne narzędzia analityczne – zatem nie można liczyć, że nasz dochód zagraniczny nie zostanie zauważony.

Drugim problem jest klasyfikacja dochodu zagranicznego przez polski organ podatkowy – z czym przykładowo spotykają się marynarze – uznając, iż np. wynagrodzenie za okres pracy na określonej platformie morskiej podlega opodatkowaniu w całości w Polsce, ponieważ nie uznają takiej platformy za statek w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zespół Kancelarii pomoże Państwu prawidłowo ustalić obowiązki podatkowe i sposób ich kalkulacji, dokona prawidłowej klasyfikacji uzyskanego dochodu, jak również będzie bronić Państwa interesów w postępowaniu podatkowym i sądowym, jeśli organ podatkowy zakwestionuje charakter uzyskiwanego przez Państwa dochodu.