fbpx

Księgowość spółek akcyjnych

Nasze usługi

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

AGNIESZKA LARYSA KUBIAK
Właściciel

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

spółki akcyjne

Księgowość dla spółek akcyjnych — Gdańsk

Księgowość spółek akcyjnych to istotna część oferty naszego biura rachunkowego w Gdańsku. To skomplikowana forma działalności gospodarczej. Wymaga dużego kapitału zakładowego – 100.000 zł. Stąd spółkami akcyjnymi zainteresowani są raczej przedsiębiorcy działający na dużą skalę. Chętnie wybierają taką formę działalności. Ma ona bowiem liczne zalety. Najważniejszą jest możliwość pozyskania kapitału dzięki emisji akcji. Spółki akcyjne są też interesujące dla inwestorów. Wymagają jednak spełnienia wielu formalności. Istotne jest tu między innymi raportowanie danych finansowych. Stąd spółki akcyjne wymagają przejrzystej i rzetelnej księgowości. Nie dziwi nas, że przedsiębiorstwa te poszukują najlepszych księgowych i biur rachunkowych. Nasza Kancelaria Podatkowa jest w pełni przygotowana na obsługę księgową spółek akcyjnych. W skład naszego zespołu wchodzą prawnicy, radcy i specjaliści z potwierdzonym doświadczeniem. To osoby, które na co dzień zajmują się pełną księgowością dla spółek. Stworzyliśmy dedykowaną ofertę dla tego rodzaju działalności. W jej zakres wchodzą:

 • prowadzenie pełnej księgowości;
 • usługi kadrowo-płacowe;
 • raportowanie zarządcze do spółki nadrzędnej;
 • kompleksową obsługę podatkową VAT i CIT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • obsługę płatności i przelewów bankowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych na potrzeby Inwestorów i urzędów.

Doradztwo przy zakładaniu i rejestracji spółki akcyjnej

Prócz księgowości dla spółek akcyjnych służymy też pomocą przy ich zakładaniu i rejestracji. Czynność obostrzona jest wieloma wymaganiami formalnymi. Zlecając ją naszej kancelarii podatkowej, oszczędzisz czas. Co za tym idzie, także pieniądze. Proces wymaga zgromadzenia kapitału zakładowego w wysokości minimum 100.000 złotych. Konieczny jest także statut i zgoda wspólników na założenie spółki. Niezbędne jest także powołanie zarządu i rady nadzorczej. Dopiero na tym etapie działalność można rejestrować w KRS. W międzyczasie potrzebne będzie jeszcze mnóstwo innych dokumentów i formalności. Warto w tym układzie zwrócić się o pomoc do naszej Kancelarii Podatkowej. Znamy procedury zakładania i rejestracji spółek, także akcyjnych. Jesteśmy na bieżąco ze wszelkimi aktualizacjami i zmianami prawa w tej kwestii. Nasza pomoc obejmuje między innymi:

 • Analizę umowy i statutu spółki;
 • Doradztwo przy zakładaniu spółki akcyjnej;
 • Wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania;
 • Sporządzanie zgłoszeń podatkowych;
 • Sporządzenie dokumentów wymaganych przy rejestrowaniu spółki akcyjnej.

Księgowość w spółce akcyjnej

Rachunkowość w spółce akcyjnej opiera się na ścisłej ewidencji. Obowiązkiem jest księgowanie każdej operacji dotyczące majątku przedsiębiorstwa. Księgi rachunkowe muszą wskazywać wysokość dostępnego kapitału zakładowego. Na spółki akcyjne nałożono obowiązek posiadania księgi akcyjnej. W niej rozpisane są akcje oraz dane identyfikujące Inwestorów. Informacje muszą być zgodne z zapisami na kontach przedsiębiorstwa. Ponadto spółka akcyjna musi posiadać kapitał zapasowy. Stanowi on zabezpieczenie w przypadku generowania strat. Księgowość w spółce akcyjnej wymaga ewidencjonowania każdej operacji finansowej. Każda wpłata wypłata, czy zakup musi zostać opisana w księgach rachunkowych. Nasza kancelaria ma duże doświadczenie w prowadzeniu ksiąg finansowych. Zatrudniamy bowiem wykwalifikowanych radców i prawników. Trzon naszej kadry stanowią zaś księgowi z wieloletnim stażem.

Księgowość spółki akcyjnej — weryfikacja przez biegłego rewidenta

Księgowość spółki akcyjnej podlega weryfikacji przez biegłego rewidenta. Odbywa się to okresowo. Do niego należy nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółek akcyjnych. Jest to odgórnie narzucone obowiązującymi przepisami prawa. Spółki akcyjne obowiązane są poddać się weryfikacji. W przypadku wychwycenia nieścisłości, biegły rewident ma obowiązek wszcząć kontrolę. Jego opinia jest jawna. Dołącza się ją do sprawozdania finansowego. To zaś udostępniane jest akcjonariuszom i potencjalnym Inwestorom. Audytor ma za zadanie ujawnianie malwersacji lub działań nielegalnych. Sprawdza spółki akcyjne pod kątem tzw. kreatywnej księgowości. Kwestia rozliczeń podatkowych z fiskusem jest tu w gestii właściwych urzędów skarbowych. Mamy duże doświadczenie we współpracy z biegłymi rewidentami. Każdy przeprowadzany przez nich audyt kończy się naszym sukcesem. To istotne z punktu widzenia założycieli i akcjonariuszy spółki. Oznacza to bowiem rzetelną i przejrzystą księgowość w spółkach akcyjnych.

Zapraszamy do współpracy! W ramach prowadzenia księgowości dla spółek akcyjnych można też liczyć na profesjonalne doradztwo. Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest dobór odpowiedniej formy opodatkowania. Masz pytania lub wątpliwości? Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią Podatkową Larysy Kubiak.