fbpx

Procedury celne

Nasze usługi

Kancelaria Kubiak & Radwan

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

Obrót towarowy z państwami trzecimi wiąże się z koniecznością przywozu lub wywozu towarów poza terytorium Unii.

Poniżej przedstawiamy krótkie informacje o najczęściej stosowanych procedurach celnych

Procedura dopuszczenia do obrotu pozwala Objęcie tą procedurą nadaje towarowi z państwa trzeciego status celny towaru wspólnotowego, co pozwala na swobody obrót tym towarem na obszarze celnym UE.

Należy mieć na uwadze, że oprócz obowiązku uiszczenia cła koniecznie jest także rozliczenie należnego podatku VAT z tytułu importu.

Warto zaznaczyć, że towarom znajdującym się na obszarze celnym UE przysługuje domniemanie unijnego statusu celnego.

Procedura wywozu pozwala wyprowadzić towar poza obszar celny UE. Obecnie UE nie stosuje ceł wywozowych. Eksporterem może  być  także  podmiot  nieunijny pod  warunkiem  korzystania przez  niego  z  usług  polskiego  reprezentanta  działającego  w  formie  przedstawicielstwa pośredniego (tj. działającego w swoim imieniu lecz na rzecz mocodawcy).

Warto podkreślić, że w zgłoszeniu wywozu nie należy podawać wartości celnej towaru (która określa przy dopuszczeniu do obrotu) lecz jedynie wartość statystyczną tj. hipotetyczną wartość towaru na granicy UE. Choć brzmi to dość skomplikowanie, w praktyce w przypadku sprzedaży eksportowej należy po prostu podać wartość towaru wskazaną w fakturze, a razie braku faktury (przy przemieszczeniu towarów własnych) wartość rynkową towaru.

Procedura tranzytu pozwala na przemieszczanie towarów krajowych lub niekrajowych z jednego do drugiego miejsca na obszarze celnym UE. Pozwala to np. na dalszy transport lądowy kontenerów dostarczonych drogą morską z państw trzecich – bez konieczności uiszczania cła, VAT i ewentualnego podatku akcyzowego. Warunkiem tego jest jednak utrzymanie transportowanych towarów pod dozorem celnym i przedstawienie ich urzędzie celnym przeznaczenia.

W praktyce najczęściej dochodzi do naruszeń tej procedury w transporcie drogowym towarów, poprzez przewóz towarów bezpośrednio do miejsca rozładunku, z pominięciem urzędu celnego przeznaczenia. Jest to niestety dotkliwe uchybienie, ponieważ rodzi po stronie spedytora, przewoźnika i odbiorcy towarów solidarną odpowiedzialność za dług celny i tym samym także należny VAT oraz ewentualny podatek akcyzowy.

Zespół naszej Kancelarii zapewnia szerokie wsparcie w zakresie prawa celnego, jak również reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach prowadzonych przez organy celne w związku z zarzutami naruszeniami unijnych i krajowych przepisów celnych.