fbpx

Import i eksport

Nasze usługi

Kancelaria Kubiak & Radwan

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

Import i eksport to pojęcia z zakresu podatku VAT, które w oczywisty sposób łączą się z obrotem towarowym z państwami trzecimi. Import i eksport na gruncie VAT wiąże się nieodłącznie z procedurami celnymi.

Co istotne, w przypadku importu, podatnikiem VAT z tego tytułu jest każdy podmiot, który dokonał wprowadzenia towaru na obszar celny UE – niezależnie od tego, czy jest właścicielem/nabywcą towaru.

Musi to zostać szczególnie uwzględnione przez przedsiębiorców zapewniających obsługę magazynowo – logistyczną lub agencje celne. Podmioty te, przy niewłaściwym zaplanowaniu łańcucha dystrybucji, mogą zostać podatnikami z tytułu importu, nie posiadając prawa do odliczenia podatku.

Co równie ważne, krajowe (i unijne) przepisy VAT pozwalają skorzystać pod pewnymi warunkami ze zwolnienia od podatku z tytułu importu, jeśli towary te mają być następnie przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy (co należy także oznaczyć właściwym kodem w nowej strukturze JPK – najczęściej I_42).

Pojęcie eksportu na gruncie VAT jest nieco węższe, niż wywóz poza terytorium UE na gruncie procedur celnych. O ile każdy eksport w rozumieniu VAT stanowić będzie wywóz na gruncie celnym, to już nie każdy wywóz poza terytorium UE stanowić będzie eksport.

Wywóz poza terytorium UE, aby został uznany za eksport w rozumieniu VAT uprawniający do stosowania stawki 0% musi nastąpić w ramach dostawy towarów. Dlatego przykładowo wywóz własnych towarów (np. sprzętu budowlanego z którego korzystać będą pracownicy realizujący roboty w państwie trzecim) nie będzie stanowił eksportu towarów.

Jednocześnie warto wskazać, że zastosowanie stawki 0% w eksporcie jest uzależnione od spełnienia określonych warunków, zależnych od sposobu organizacji transportu towarów (tj. zależnie, która strona transakcji jest odpowiedzialna za transportu towarów).

Eksperci Kancelarii objaśnią Państwu podatkowe aspekty importu i eksportu, określą skutki danego modelu współpracy z kontrahentem jak również pomogą właściwie i bezpiecznie zaplanować operacje związane z wprowadzaniem towarów na obszar celny UE jak i wywozem poza Unię.