fbpx

Opodatkowanie transakcji międzynarodowych

Nasze usługi

Kancelaria Kubiak & Radwan

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

Globalizacja i rozwój nowych technologii sprawia, że dla świata współczesnego biznesu granice państw czy kontynentów nie stanowią bariery. Niestety, w dalszym ciągu stanowią nieraz barierę fiskalną, a żadna działalność transgraniczna nie pozostaje obojętna podatkowo.

Czasem nawet jak banalna operacja jak korzystanie z pojazdu zapewnionego przez zagranicznego leasingodawcę (np. Volkswagen Leasing) wiąże się z koniecznością zapłaty przez leasingobiorcę podatku u źródła od płaconej raty leasingu – jeśli nie zadbał on o uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej leasingodawcy.

Problematyka rośnie również z uwagi na zmieniające się przepisy, które wprowadziły niejasny obowiązek zachowania należytej staranności badając, czy odbiorca należności jest ich faktycznym właścicielem. Innymi słowy to podatnik płacący kontrahentowi zagranicznemu określone kategorie należności musi zbadać, czy ten kontrahent nie jest tylko „podatkowym pośrednikiem”, który przekazuje płatność dalej (np. do raju podatkowego). Przepisy te są na tyle niejasne, że od 2019 r. Ministerstwo Finansów nie jest w stanie opracować ich objaśnień.

Z taki problemem spotykają się również podatnicy nabywający usługi od np. Google, gdzie dodatkowy problem stanowi również forma wydawania certyfikatu rezydencji (elektroniczna).

Kolejną komplikacją są również kwestie związane z opodatkowaniem VAT takich transakcji. Zależnie od rodzaju usługi będącej przedmiotem transakcji oraz tego kto jest jej stroną (czy są to podatnicy VAT, czy  tylko jedna ze stron) może ona podlegać opodatkowaniu VAT na zupełnie odmiennych zasadach i w innymi kraju (np. usługa kolokacji serwerów – traktowana jako usługa związana z nieruchomością, ale usługa udostępnienia miejsca na serwerze już nie).

Eksperci Kancelarii zapewniają bieżące wsparcie w zakresie wszelkich transakcji transgranicznych, pozwalając efektywnie i skutecznie kalkulować rzeczywiste koszty oraz uniknąć pułapek podatkowych.