fbpx

Audyt podatkowy

Nasze usługi

Kancelaria Kubiak & Radwan

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę?
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

Audyt podatkowy dostosowany do potrzeb i możliwości

Dynamika prowadzenia biznesu połączoną z częstotliwością zmian prawa podatkowego w Polsce oraz kierunków jego interpretacji sprawia, że w wielu przedsiębiorstwach pozostają ukryte obszary oszczędności lub ryzyk podatkowych.
Z drugiej strony częstym obszarem nadpłaty jest podatek od nieruchomości.

Problematyczne okazuje się również rozliczanie transakcji transgranicznych, w tym transakcji łańcuchowych, błędne ujmowanie w kosztach wydatków na reprezentację czy płatności do podmiotów zagranicznych (np. w ramach leasingu).

Najczęściej audyt zostaje powierzony ekspertom KDP TAX przed złożeniem zeznania rocznego (CIT/PIT przedsiębiorców), wystąpieniem z wnioskiem o zwrot znacznej kwoty VAT oraz w razie istotnej zmiany przepisów.

Audyt podatkowy jest również ważnym elementem tzw. due dilligence poprzedzającego transakcję nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W przypadku takiej transakcji nabywca odpowiada solidarnie za zobowiązania podatkowe zbywcy przedsiębiorstwa, chyba, że przy zachowaniu należytej staranności (którą można wykazać poprzez m.in. profesjonalny audyt podatkowy) nie mógł się o nich dowiedzieć.

Jest to również istotne badanie w przypadku nabywania udziałów/akcji w spółkach kapitałowych lub przystępowania do spółek – audyt taki pozwoli ujawnić ewentualne nieprawidłowości i uchronić Państwa przed nierzetelnymi partnerami biznesowymi lub nieudanymi przedsięwzięciami.

Zespół naszej Kancelarii przeprowadzi audyt dostosowany do Państwa potrzeb i możliwości (pełny lub skrócony – nakierowany na konkretny obszar), dzięki czemu zawczasu wyeliminowane/ograniczone zostaną ryzyka podatkowe a Państwa zespół zyska cenną wiedzę podatkową.