fbpx

Kontrakty managerskie

Nasze usługi

Kancelaria Kubiak & Radwan

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę?
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

Kontrakty managerskie to potoczne określenie umów (innych niż umowa o pracę), których przedmiotem jest zarządzanie przedsiębiorstwem lub działem przedsiębiorstwa.

Z uwagi na fakt, iż kadra zarządzająca osiąga wysokie dochody, tradycyjne opodatkowanie według skali (17 %, 32 %) oraz oskładkowanie stają się dotkliwie odczuwalne.

Dlatego ciekawą alternatywą staje się rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenie usług dla przedsiębiorstwa, zamiast zawierania umowy o pracę lub tradycyjnej umowy zlecenia – i korzystanie z liniowej stawki podatku 19% oraz stałej, niższej składki ZUS.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi jednak, iż umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem należy kwalifikować do źródła dochodów, jakim jest działalność wykonywana osobiście, co wyklucza stosowanie liniowej stawki podatku dochodowego i niższej kwoty ZUS.

Zwykle jako kontrakty managerskie organy podatkowe uznają umowy dotyczące pełnienia obowiązków kierowniczych nie tylko przez kadrę wyższego szczebla ale również średniego szczebla (np. dyrektorzy działów).

Należy pamiętać, że nawet jeśli umowa przewiduje wykonywanie innych czynności niż zarządcze (np. lekarz, który jest także kierownikiem oddziału/kliniki) nie zmieni to kwalifikacji jako kontrakt menadżerski.

Ostatecznie trzeba mieć na uwadze, iż ryzyko uznania umowy kontrakt menadżerski obciąża przede wszystkim przedsiębiorstwo (nie zaś menadżera) – które ponosić będzie odpowiedzialność za nieodprowadzone składki i zaliczki na podatek – i tym samym dotkliwie odczuje reklasyfikację umowy jako kontraktu menadżerskiego.

Doradcy podatkowi Kancelarii pomogą Państwu właściwie określić charakter stosunków łączących strony, wskażą, jak uniknąć ryzyk oraz najczęstszych błędów, aby zmaksymalizować korzyści płynące z zawartej umowy