fbpx

Podniesienie kapitału zakładowego

Nasze usługi

Kancelaria Kubiak & Radwan

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

Podniesienie kapitału zakładowego jest operacją wymagającą analizy podatkowej. Otoczenie i warunki prowadzenia biznesu często wymagają stosownego dokapitalizowania na potrzeby otrzymania kredytu lub celem pokrycia straty.

Często w Spółkach celowych, które należą do większych grup przedsiębiorstw, podniesienie kapitału zakładowego następuje poprzez tzw. konwersję wierzytelności (posiadanej przez np. spółkę-matkę) na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki – córki).

Tego typu operacje są od lat potem ciągłych sporów na linii fiskus – przedsiębiorcy.

Podobnie spore problemy wiążą się z wnoszeniem wkładów w postaci niepieniężnej (np. prawa majątkowe, nieruchomości), które stanowią obszar szczególnego zainteresowania organów podatkowych.

Eksperci Kancelarii zapewnią profesjonalną i wszechstronną analizę planowanej operacji, dzięki czemu będą Państwo mogli podjąć najlepsze biznesowo decyzje.