fbpx

Podatkowe aspekty przekształceń

Nasze usługi

Kancelaria Kubiak & Radwan

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

Właściwie zaplanowane przekształcenia pozwolą ograniczyć zbędne koszty prowadzonej działalności, ograniczyć odpowiedzialność przedsiębiorcy czy też wdrożyć korzystną strategię podatkową

Prawidłowo przeprowadzone przekształcenia firm i przedsiębiorstw są operacjami neutralnymi na gruncie prawa podatkowego. Istnieje jednak kilka wyjątków, które należy mieć na uwadze. Mogą one mieć bowiem decydujący wpływ na ekonomiczną zasadność przekształcenia.

Ponadto, aby odpowiednio przygotować strukturę przedsiębiorstwa, konieczne jest poznanie wszelkich aspektów prowadzonej działalności i stworzenie nowego modelu operacyjnego. Bez tego przekształcenie może przynieść więcej strat niż zysków (z uwagi na np. utratę możliwości korzystania z preferencyjnej formy opodatkowania)

Każdą spółkę osobową można przekształcić w inną spółkę osobową (np. spółkę jawną w spółkę partnerską) bądź w spółkę kapitałową (np. spółkę jawną w spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną). Dotyczy to również przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną – spółkę osobową, która jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Takie przekształcenie w zasadzie nie rodzi negatywnych skutków podatkowych – wspólnicy wciąż rozliczają się z podatku dochodowego w niezmieniony sposób, a spółka pozostaje podatnikiem VAT. Nie ma konieczności zamykania ksiąg rachunkowych spółki.

Dokonując jednak przekształcenia w spółkę kapitałową, pojawi  się problem podwójnego opodatkowania. Pierwszy raz podatkiem dochodowym od osób prawnych opodatkowane są bieżące zyski, a potem wypłata dywidendy dla wspólników.

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową jest operacją bardziej skomplikowaną. Przede wszystkim dlatego, że spółka musi zamknąć swoje księgi rachunkowe i złożyć roczne zeznanie podatkowe CIT.

Wraz z dniem przekształcenia spółka rozpoczyna nowy rok obrotowy, otwiera też księgi rachunkowe. Spółka osobowa przestaje być podatnikiem podatku dochodowego, zaś są nimi wspólnicy, w efekcie czego nie będą mogli oni uwzględnić strat, które poniosła spółka kapitałowa przed przekształceniem.

Z dniem przekształcenia wszelkie niepodzielone zyski spółki kapitałowej przechodzą na wspólników spółki osobowej. Uznaje się je za dochód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej, podlegający opodatkowaniu liniowym podatkiem dochodowym w stawce 19%.

Spółka osobowa pozostaje podatnikiem podatku od towarów i usług tak samo, jak wszystkie inne spółki. Ma więc tutaj zastosowanie zasada pełnej kontynuacji.

Nasza Kancelaria zajmuje się przygotowaniem planu przekształcenia i nowej struktury przedsiębiorstwa, zapewniając pełne wsparcie i doradztwo przy jej wdrożeniu.