fbpx

Reprezentacja podatników przed sądami administracyjnymi

Nasze usługi

Kancelaria Kubiak & Radwan

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

Niekorzystne dla podatnika rozstrzygnięcie utrzymane przez organ odwoławczy w toku postępowania podatkowego, to przy profiskalnej postawie organów częsty przypadek.

Podatnik ma jednak prawo dalej bronić swoich praw i interesów przed sądami administracyjnymi wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz w razie potrzeby – także skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego – co doprowadzić może do uchylenia niekorzystnej decyzji organów.

Reprezentacja podatników przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych i celnych może być powierzona jedynie doradcom podatkowym, adwokatom, radcom prawnym. Należy jednak pamiętać, że nawet zawodowy pełnomocnik, jeśli nie specjalizuje się w reprezentacji w sprawach podatkowych, może nie sprostać wyzwaniu, jakim jest sądowy spór z organem podatkowym.

Warto zaufać więc pełnomocnikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa podatkowego i celnego.