fbpx

Planowanie podatkowe i analiza prawna inwestycji

Nasze usługi

Kancelaria Kubiak & Radwan

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

Planowanie podatkowe stanowi fundament powodzenia każdego przedsięwzięcia. Obecnie nie tylko przedsiębiorcy, ale również jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, województwa) muszą brać pod uwagę potencjalne skutki czy koszty podatkowe chociażby w zakresie podatku VAT.

Przykładowo podmioty medyczne, wraz z rozwojem naturalnie poszerzają zakres usług, który zaczyna obejmować nie tylko usługi lecznicze zwolnione z VAT, ale również usługi podlegające opodatkowaniu (jak np. medycyna estetyczna). Powstają wtedy problemy z możliwością i zakresem odliczania podatku VAT, doborem metody obliczeniowej (tzw. klucza alokacji). Jeśli natomiast dany podmiot medyczny działa w oparciu o kilka spółek, z których część wykonuje wyłącznie usługi zwolnione z VAT – niewłaściwe opracowanie struktury takich spółek, wzajemnych relacji i przepływów pieniężnych istotnie pogorszy płynność finansową takiego podmiotu ciężarem nieodliczalnego VAT.

Z podobnym problemem zmagają się na co dzień gminy, województwa czy powiaty, których aktywność stanowi z kolei specyficzne połączenie działalności gospodarczej (podlegającej opodatkowaniu) jak i działalności w zakresie sfery zadań publicznych (niepodlegającej opodatkowaniu jako niestanowiącej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT). Przykładem niech będą inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii realizowane przez gminy. Mieszkańcy partycypują wówczas w kosztach realizacji przedsięwzięcia, poprzez uiszczenie wkładu własnego od wykonania określonej w umowie instalacji na własnej nieruchomości. Sam montaż odbywa się za pośrednictwem gmin, które to zawierają umowy z wykonawcami na wykonanie powyższych usług, jak również zawierają umowę o dofinansowanie projektu celem pozyskania dodatkowych środków. Problemem jest zwykle możliwość odliczenia przez gminę podatku naliczonego (np. wynikającego z usług wykonawców), kwestią opodatkowania VAT otrzymanej dotacji, sposób dokumentacji na potrzeby VAT etc.

Poziom skomplikowania powyższych przykładowych zagadnień często utrudnią lub uniemożliwia kalkulację rzeczywistych kosztów inwestycji i zniechęca to jednostki samorządu terytorialnego od podejmowania inwestycji w rozwój regionu.

Doradcy podatkowi Kancelarii wskazują naszym Klientom korzystny model inwestycji, przeprowadzają audyty w tym w samorządach) identyfikując ryzyka oraz oszczędności, pomagają ustalić prewspółczynnik VAT, jak również bronią podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.