fbpx

IP Box

Nasze usługi

Kancelaria Kubiak & Radwan

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę?
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

Ulga podatkowa IP Box dla podatników którzy wytwarzają, ulepszają lub rozwijają prawa własności intelektualnej

Od 2019 roku obowiązuje ulga podatkowa dla podatników którzy wytwarzają, ulepszają lub rozwijają prawa własności intelektualnej (IP – intellectual property) – mająca zachęcić przedsiębiorców z sektora badawczo-rozwojowego, wyprowadzających innowacje i nowe technologie do prowadzenia działalności w Polsce.

Ulga IP Box pozwala na zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej 5% w miejsce standardowych stawek podatkowych  (17%, 19%, 32%).

Objętościowo regulacja obejmuje jedynie dwa artykuły – np. w ustawie o PIT są to art. 30ca i 30cb, jednak ich wykładnia stanowi spore wyzwanie. Stały się one przedmiotem wielu interpretacji indywidualnych, a stopień niejasności doprowadził nawet do wydania objaśnień przez Ministra Finansów.

Prawa autorskie w ramach IP Box powinny być wytwarzanie, ulepszane lub rozwijane w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Już sama kwalifikacja działalności w ramach pojęcia B+R może nastręczać problemów – organy podatkowe wymagają przykładowo, aby taka działalność miała charakter twórczy, systematyczny i prowadzący do „zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”. Niestety każde z tych pojęć jest ogólne i podlega dalszej interpretacji.

Korzystając ze wsparcia ekspertów Kancelarii Kubiak & Radwan zastosowanie nowych przepisów i skorzystanie z preferencyjnych opcji w zakresie praw własności intelektualnej będzie łatwiejsze i przeprowadzone prawidłowo.

Pomożemy właściwie podsumować dochody z praw własności intelektualnej jak opłaty i należności wynikające z umów licencyjnych, sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, czy też odszkodowań za naruszenie praw własności intelektualnej. Wyjaśnimy wątpliwości i właściwie ukierunkujemy działania wszystkich firmom, które mogą skorzystać z możliwości, jakie oferuje ulga IP Box.