fbpx

Dziedziczenie

Nasze usługi

Kancelaria Kubiak & Radwan

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

Nabycie określonego majątku w drodze dziedziczenia jest zdarzeniem nagłym i nieplanowanym, jednak rodzi określone obowiązki podatkowe, które mogą okazać się dotkliwe finansowo, jeśli we właściwym czasie nie podejmie się stosownych czynności.

Częstym problemem jest konieczność dokonania podziału działu spadku obejmującego przedmioty i prawa majątkowe, których nie da podzielić się idealnie równo pomiędzy spadkobierców.

Czasami niektórzy z pośród spadkobierców decydują się przy podziale spadku objąć przedmioty masy spadkowej, których wartość jest nisza niż przypadający udział w spadku, dokonując tym samym przysporzenia na rzecz pozostałych spadkobierców.

Niestety powyższe działania nie pozostają obojętne podatkowo. Zespół Kancelarii zapewni Państwu pełne wsparcie, aby Państwo mogli bezpiecznie zaplanować i ułożyć stosunki majątkowe w ramach dziedziczenia.