fbpx

Czynności sprawdzające

Nasze usługi

Kancelaria Kubiak & Radwan

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

Czynności sprawdzające służą sprawdzeniu wywiązywania się podatnika z podstawowych obowiązków związanych z prawem podatkowym

Pomimo odformalizowanego charakteru oraz ograniczonego zakresu działania, mogą być one wstępem do kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego a zebrany materiał dowodowy będzie służył w dalszych czynnościach.

Organy podatkowe nadużywają często czynności sprawdzających, stosując je zamiast kontroli podatkowej – szczególnie, iż nie są one objęte ograniczeniami właściwymi dla kontroli podatkowej (np. co do czasu trwania czy zakresu).

Nie należy zatem lekceważyć czynności sprawdzających, szczególnie, iż mogą przybrać bardzo rozbudowany charakter, a ich przebieg może zdecydować o tym, czy zostanie wobec podatnika wszczęte postępowanie podatkowe.