fbpx

Artykuł

Podatniku, skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej

Kancelaria Usług Księgowych Agnieszka Larysa Kubiak ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Wymiana dachu, wydatek na nowy piec, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompa ciepła, docieplenie domu, wymiana elewacji wraz z dociepleniem – jeżeli w 2020 roku podjąłeś się któregokolwiek z wymienionych przedsięwzięć, skorzystaj z odliczenia.

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Adresowana jest do podatników opodatkowujących swoje dochody według skali podatkowej lub jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będących właścicielami lub współwłaścicielami istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych (budynków wolno stojących albo budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej).

Z ulgi termomodernizacyjnej nie możne skorzystać właściciel budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy bowiem wyłącznie budynków już wybudowanych.

Limit kwoty odliczenia wynosi 53.000 zł i dotyczy wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Uwaga! Kwota ta może ulec podwojeniu, jeśli nieruchomość stanowi współwłasność małżonków, wówczas kwota odliczenia będzie mogła wynieść nawet 106.000 zł.

Odliczenie odnosi się przy tym do wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W przeciwnym wypadku ulgę należy zwrócić.

Wysokość wydatków podlegających odliczeniu ustala się na podstawie imiennych faktur VAT. W sytuacji, gdy oboje małżonkowie pomiędzy którymi istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej ponoszą wydatki na termomodernizację budynku mieszkalnego, należącego do ich majątku wspólnego, to oboje mają prawo do skorzystania z odliczenia, jeżeli dysponują fakturą potwierdzającą poniesienie przez nich wydatku – fakturą wystawioną na oboje małżonków. Jeżeli natomiast faktura wystawiona jest na jednego z małżonków, to odliczenia dokonuje tylko ten małżonek, na którego wystawiona jest faktura.

Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej nie będzie możliwe dla podatników, którzy korzystali z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, np. poprzez dotacje z programów realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w zakresie wydatków sfinansowanych z tych dotacji (Uwaga! Podatnik zachowuje jednak prawo do odliczenia poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w wysokości pomniejszonej o wartość, w jakiej wydatek ten zostanie dofinansowany). Nie ma także możliwości odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika.

Co ważne, jeżeli wydatki są sfinansowane pożyczką/kredytem, których spłata obciąża podatnika, wówczas są traktowane jako poniesione z własnych wydatków i również podlegają odliczeniu.

Podatnik rozliczy ulgę w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniósł wydatki uprawniające do odliczenia. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Natalia Rosada

                                                                                                                                       doradca podatkowy

 Kancelarii KUBIAK & RADWAN

#ulgatermomodernizacyjna #rozliczenie2020 #podatki #biurorachunkowegdańsk #księgowagdańsk #doradcapodatkowygdańsk #doradztwopodatkowegdańsk

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Kategorie

Najczęściej czytane:

Polub nas

Odbieraj najnowsze artykuły

Zasubskrybuj do naszego newslettera i odbieraj najświeższe informacje ze świata biznesu prosto do swojej skrzynki.

My nie spamujemy.
Dostarczamy tylko wartościowe informacje.