fbpx

Artykuł

Nowy pakiet uproszczeń dla przedsiębiorców, czyli o SLIM VAT 2 słów kilka

1. Kancelaria Usług Księgowych Agnieszka Larysa Kubiak Slim VAT II

Pierwszy pakiet uproszczeń nazywany SLIM VAT zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. (z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach, m.in. zmiany w Tax Free). I choć ledwie zdążyliśmy się oswoić z wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów zmianami na horyzoncie pojawił się już kolejny projekt – SLIM VAT 2.

Drugi pakiet SLIM VAT składa się z aż 15 nowych „uproszczeń”, które mają za zadanie oszczędzić przedsiębiorcom wiele czasu spędzanego nad formalnościami i jednocześnie poprawić płynność firm.

Proponowane zmiany podzielone zostały na 5 kluczowych obszarów:

  1. prostsze fakturowanie,
  2. przyjazne odliczanie VAT,
  3. VAT w obrocie międzynarodowym – korzyści i pewność prawa,
  4. VAT – łatwiejszy obrót nieruchomościami,
  5. poprawa płynności w MPP i ulga złe długi.

Należy podkreślić, że choć są to głównie regulacje o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym, niemniej znalazły się wśród nich również rozwiązania istotnie zmieniające sytuację podatników.

Prostsze fakturowanie :

✅ rezygnacja z wymogu umieszczania na fakturze korygującej wyrazu „faktura korygująca” albo wyrazu „korekta”, a także podawania przyczyny korekty,

✅ likwidacja instytucji wystawiania duplikatów faktur (zastąpienie ich po prostu kolejnym egzemplarzem danej faktury),

✅ wydłużenie czasu na wcześniejsze wystawienie faktury z 30 do 60 dni,

✅ uproszczenia w wystawiania zbiorczych faktur korygujących,

✅ zniesienie limitu kilometrowego dla uznania biletu jako faktury (obecnie za fakturę uznaje się bilety np. kolejowe, które dokumentują przejazd na odległość większą niż 50 km),

✅ rezygnacja z wymogu umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto.

Przyjazne odliczanie VAT :

✅ możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego – gdy nie dokonało się tego w terminach ustawowych – nie tylko w drodze korekty okresu, w którym powstało prawo do odliczenia (tak jest obecnie), ale także w ramach korekty jednego z trzech następnych okresów rozliczeniowych (dwóch – w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie),

✅ wydłużenie terminu na złożenie deklaracji VAT-26 do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonane zostanie pierwsze nabycie związane z samochodem dające 100% prawo do odliczenia.

VAT w obrocie międzynarodowym :

✅ doprecyzowanie uregulowań w zakresie transakcji łańcuchowych (wskazanie, która z dostaw będzie tzw. dostawą ruchomą),

✅ wyraźne uregulowanie zasad dotyczących okresu w jakim podatnik powinien rozliczyć korektę „in minus” w przypadku importu usług oraz WNT (w ustawie wprost znaleźć się ma przepis wiążący moment ujęcia korekty z momentem powstania jej przyczyny),

✅ rezygnacja z konieczności rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usług w terminie 3 miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym co deklarowany VAT należny (pełniejsza neutralność w opodatkowaniu importu usług).

Łatwiejszy obrót nieruchomościami :

✅ umożliwienie zawarcia bezpośrednio w akcie notarialnym zgodnego oświadczenia nabywcy i dostawcy o wyborze opodatkowania podatkiem VAT dostawy budynków, budowli lub ich części.

Podatnicy dokonujący wyboru złożenia zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym, nie mieliby już odrębnego obowiązku składania, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy, oświadczenia dotyczącego wyboru opodatkowania przed dokonaniem tej dostawy.

Poprawa płynności firm :

✅ umożliwienie podatnikom dokonywania „przekazania własnego” w ramach wszystkich swoich rachunków VAT, również tych prowadzonych przez inne banki,

✅ rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT o składki na KRUS,

✅ wydłużenie terminu na skorzystanie z mechanizmu „ulgi na złe długi” z 2 do 3 lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona, a także rezygnacja z obecnych wymogów zastosowania ulgi w zakresie tego, by dłużnik na moment dostawy towarów / świadczenia dla niego usług oraz na dzień poprzedzający korektę deklaracji przez wierzyciela był zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji.

Ministerstwo Finansów zapowiada, że większość nowych uproszczeń mogłaby wejść w życie już od 1 października 2021 r., a niektóre od 1 stycznia 2022 r.

Co więcej, z doniesień prasowych wynika, że Ministerstwo Finansów pracuje nad trzecią odsłoną SLIM VAT, której prezentacja planowana jest w drugiej połowie tego roku.

Natalia Rosada

                                                                                                                                       doradca podatkowy

 Kancelarii KUBIAK & RADWAN

#biurorachunkowegdańsk #księgowagdańsk #doradcapodatkowygdańsk #doradztwopodatkowegdańsk

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Kategorie

Najczęściej czytane:

Polub nas

Odbieraj najnowsze artykuły

Zasubskrybuj do naszego newslettera i odbieraj najświeższe informacje ze świata biznesu prosto do swojej skrzynki.

My nie spamujemy.
Dostarczamy tylko wartościowe informacje.