fbpx

Artykuł

Działalność nierejestrowa – nowy limit od 1 lipca 2023 roku

Działalność nierejestrowa - nowe limity od 1 lipca 2023 roku - Kancelaria podatkowa - księgowe biuro rachunkowe w Gdańsku - Larysa Kubiak

Działalność nierejestrowa od 1 lipca 2023 NOWY LIMIT

Działalność nierejestrowa, jak sama nazwa wskazuje, nie musi być zarejestrowana w CEIDG. Może jednak spełniać warunki typowej działalności gospodarczej. Oznacza to, że może być prowadzona w sposób zorganizowany, ciągły, we własnym imieniu i w celach zarobkowych. Nie może osiągać przy tym wyznaczonego limitu przychodów.

Od lipca 2023 limit przychodów w działalności nierejestrowej wynosi 2700 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że nie ma wówczas konieczności opłacania składek ZUS.

 • Kwota 2700 brutto miesięcznie to 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Od lipca 2023 najniższe wynagrodzenie wzrosło do 3600 brutto, czyli 3600 * 75% = 2700 brutto

Warunki prowadzenia działalności nierejestrowej

Działalność nierejestrowa musi spełniać ważny warunek. W okresie ostatnich 60 miesięcy nie można prowadzić działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG.

Osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy co do zasady nie może osiągać żadnych zarobków. W przeciwnym wypadku straci ona status bezrobotnego. Nie może zatem podpisywać umów zleceń, o dzieło itp. Jeśli jej działalność dotyczy wyłącznie umów sprzedaży, to może ona prowadzić działalność nierejestrową. W innych przypadkach straci status osoby bezrobotnej.

Prowadząc działalność nierejestrową musisz:

 • prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży;
 • rozliczać przychody z działalności nierejestrowej w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej;
 • przestrzegać praw konsumentów;
 • wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego.

Należy zatem pamiętać, że prowadząc działalność nierejestrową, jesteś “przedsiębiorcą” w świetle prawa cywilnego.

Pamiętaj!

Jeśli przekroczysz miesięczny limit przychodu, twoja działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą. Od tej chwili masz 7 dni, aby zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG i ZUS. Wiąże się to z opłacaniem składki i prowadzeniem księgowości.

Niewiele osób wie, że prowadząc działalność nierejestrową, wykonujesz umowę o świadczenie usług lub zlecenie. Oznacza to, że podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca. Nakłada to na firmę zawierająca z Tobą umowę (zleceniodawcę) obowiązek. To zgłoszenie Ciebie w ciągu 7 dni do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych. Wiąże się to z opłacaniem za Ciebie składki ZUS.

Działalność nierejestrowa a kasa fiskalna

Mimo że prowadzisz działalność nierejestrową, obowiązują Cię przepisy o kasach fiskalnych.

Są branże, w których należy pilnować limitu obligującego do wprowadzenia kasy fiskalnej. To kwota 20 tys. zł w ciągu roku. Uwzględnić przy tym należy proporcję, jeśli nie prowadzimy działalności pełnego roku.

Są rodzaje działalności, które od pierwszej złotówki obligują do posiadania kasy fiskalnej. Nawet jeśli masz działalność nierejestrową. Wśród nich znajduje się sprzedaż:

 • gazu płynnego;
 • części do silników spalinowych;
 • nadwozi do pojazdów silnikowych;
 • sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny;
 • perfumy i wody toaletowe.

To także usługi:

 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami;
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
 • doradztwa podatkowego;
 • usługi świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo;
 • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

Działalność nierejestrowa a podatek VAT

Większość działalności nierejestrowych nie jest czynnymi podatnikami VAT. Korzystają ze zwolnienia, jeśli sprzedaż w roku nie przekracza 200 tys. zł. (w roku rozpoczęcia proporcjonalnie).

To zwolnienie z VAT nie przysługuje, jeśli sprzedajesz:

 • towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o VAT (metale szlachetne i złom z nich, wyroby jubilerskie);
 • towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych innych niż nowe, zaliczanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji;
 • w niektórych przypadkach: budynki, budowle lub ich części;
 • tereny budowlane;
 • nowe środki transportu.

W sprzedaży internetowej:

 • preparaty kosmetyczne i toaletowe;
 • komputery, wyroby elektroniczne i optyczne;
 • urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego;
 • maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • części do pojazdów samochodowych i motocykli.

Zwolnienie z VAT nie przysługuje również w przypadku prowadzenia usług:

 • prawniczych;
 • w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego);
 • jubilerskich;
 • ściągania długów i windykacji;
 • factoringu.

Nie przysługuje także w przypadku, gdy nie posiadasz siedziby działalności gospodarczej w Polsce.

Zatem nawet działalność nierejestrowa może wiązać się z obowiązkami płatnika VAT i składania plików JPK.

Pamiętaj!

Jeśli jesteś zwolniony z podatku VAT, a korzystasz z usług od kontrahentów zagranicznych takich jak Google, Facebook, Booking itp. należy składać po nabyciu usług stosowne deklaracje i opłacać podatek VAT.

Agnieszka Larysa Kubiak

Prezes Zarządu Kancelarii Usług Księgowych

w Gdańsku

#biurorachunkowegdańsk #księgowagdańsk #doradcapodatkowygdańsk #doradztwopodatkowegdańsk

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Kategorie

Najczęściej czytane:

Polub nas

Odbieraj najnowsze artykuły

Zasubskrybuj do naszego newslettera i odbieraj najświeższe informacje ze świata biznesu prosto do swojej skrzynki.

My nie spamujemy.
Dostarczamy tylko wartościowe informacje.