fbpx

Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe

Nasze usługi

Kancelaria Kubiak & Radwan

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

Jedną z instytucji prawnych przewidzianą przez Ordynację podatkową w celu zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa jest odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatnika.

Oznacza to, że w określonych okolicznościach możemy odpowiadać za zobowiązania podatkowe innej osoby – właśnie jako osoba trzecia.

Klasycznym przykładem jest odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki kapitałowej powstałe w okresie kiedy pełnili funkcję w zarządzie. Jeśli egzekucja z majątku Spółki okazała się bezskuteczna, a członek zarządu nie wskazał majątku Spółki który w znacznej mierze umożliwiłby zaspokojenie oraz nie zgłosił we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości lub nie wykazał, że niezgłoszenie nastąpiło bez jego winy.

W praktyce organy podatkowe oraz sądy administracyjne stawiają wysokie wymogi członkom zarządu i uznają, że nawet jeśli dany członek zarządu nie zajmował się finansami spółki, nie zwalnia go to z obowiązku znajomości jej sytuacji finansowej. Tym samym wykazywanie braku winy w niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości jest wyjątkowo trudne do wykazania i rzadko kiedy może stanowić skuteczną linię obrony.

Odpowiedzialność za zobowiązania podatnika mogą ponosić także członkowie najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, małżonek, rodzeństwo). Również nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, dzierżawca czy użytkownik nieruchomości należącej do podatnika oraz wspólnik spółki, czy nawet rozwiedziony małżonka podatnika.

Doradcy podatkowi Kancelarii zapewniają reprezentację w postępowaniach dotyczących ustalenia odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatnika. Ponadto nasi eksperci pomogą w ukształtowaniu swoich spraw i stosunków majątkowych aby wykluczyć/zminimalizować narażenie na taką odpowiedzialność.