fbpx

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Nasze usługi

Kancelaria Kubiak & Radwan

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

Umorzenie udziałów w spółce z o.o. w uproszczeniu polega na zlikwidowaniu części udziałów składających się na kapitał zakładowy. Pozwala to na wycofanie się wspólnika ze spółki bez konieczności zbywania udziałów na rzecz osób trzecich. Komplikacje mogą pojawić się już na etapie wyboru rodzaju umorzenia, które chcemy zastosować.

Kodeks spółek handlowych wyróżnia umorzenia dobrowolne oraz przymusowe, w tym tzw. automatyczne (kwestie dopuszczalności danego rodzaju umorzenia reguluje umowa spółki). Każda z metod wyróżnia się innym rozłożeniem obowiązków podatkowych na wszystkie podmioty uczestniczące w transakcji.

Umorzenia dobrowolne

Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce z o.o., jako jedyne zawiera w sobie etap zbycia udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia. Zazwyczaj umorzenie takie jest odpłatne tzn. wspólnika za umorzone udziały dostaje wynagrodzenie. Możliwe jest też jednak, za jego zgodą umorzenie nieodpłatne. Czynność ta, pomimo identycznych końcowych efektów dla spółki, ma istotne znaczenie dla określenia obowiązków podatkowych stron. Ciągle występują wątpliwości, co do przypisania umorzenia do określonego typu przychodu w podatku dochodowym. Błąd podatnika może doprowadzić do znacznych kosztów i niepotrzebnego zwiększenia obciążeń.

Umorzenia przymusowe i automatyczne

Tego typu umorzenia są określane w umowie spółki i zachodzą bez zgody wspólnika i na gruncie podatkowym są ujmowane w odmienny sposób. Stąd prawidłowa kwalifikacj zapewni jasne określenie obowiązków każdej ze stron (m.in. pobór podatku, obowiązki deklaracyjne płatnika).

Pozostają również kwestie kosztów uzyskania przychodów, statusu wspólnika jako osoby prawnej etc.

Jako zespół doświadczonych specjalistów zapewniamy kompleksową analizę, aby zabezpieczyć wszystkich uczestników transakcji, odpowiednio ją zaplanować i przeprowadzić.