fbpx

Interpretacje indywidualne

Nasze usługi

Kancelaria Kubiak & Radwan

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę?
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

Instytucja interpretacji indywidualnej to jedno z najcenniejszych narzędzi jakimi dysponuje podatnik.

Możliwość zabezpieczenia właściwej oceny podatkowej na wypadek kontroli czy postępowania

Profiskalna postawa organów podatkowych sprawia, że nawet sprawy pozornie oczywiste mogą zostać w toku postępowania zinterpretowane lub rozstrzygnięte w sposób niekorzystny.

Niekorzystna interpretacja podatkowa może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego, gdzie podatnik ma możliwość wywalczyć uznanie przez organy korzystnego dla podatnika stanowiska – co stanowić będzie zabezpieczenie w przyszłych kontrolach czy postępowaniach.

Do modelowych przykładów należy kwestia objęcia ryczałtem z tytułu korzystania samochodu firmowego przez pracownika również kosztów paliwa. Pomimo, iż sądy administracyjne od lat konsekwentnie wskazują, iż kwoty te obejmują również paliwo, organy podatkowe uporczywie twierdzą, że wartość paliwa nie jest objęta ww. ryczałtem. Niestety, w toku ewentualnej kontroli czy postępowania, tylko podatnicy, który wystąpili o interpretacje indywidualne a następnie w toku postępowania sądowego uzyskali korzystne rozstrzygniecie, są zabezpieczeni przed niekorzystnym podejściem organów

Bezpieczne przetestowanie przedsięwzięcia/operacji

Występując o interpretację dotyczącą przyszłej/planowanej operacji czy przedsięwzięcia, mamy możliwość bezpiecznego przetestowania pod względem podatkowym danego rozwiązania. Nie ryzykujemy w tej sytuacji majątku swojego czy też naszego przedsiębiorstwa z góry identyfikując słabe punkty danego rozwiązania.

Należy jednak pamiętać, że wadliwie sformułowany wniosek, choć doprowadzi do uzyskania pozornie korzystnej interpretacji, sprawi, że nie zapewni ona żadnej ochrony i będzie mogła zostać pominięta przez organ podatkowy.

Eksperci Kancelarii wystąpią w Państwa imieniu o interpretację indywidualną, przejmując na siebie ciężar sformułowania wniosku oraz dalszych pism procesowych, a w razie potrzeby walczyć będą o korzystne dla Państwa rozstrzygnięcie przed sądami administracyjnymi.