fbpx

Dobór korzystnej formy opodatkowania

Nasze usługi

Kancelaria Kubiak & Radwan

Prowadzimy bieżące sprawy księgowo-podatkowe, bierzemy na siebie kontakt z urzędami oraz odpowiedzialność za prawidłowe złożenie zeznań i deklaracji. Wspieramy Państwa merytorycznie na każdym etapie działalności.

Jak możemy pomóc?

Chcesz otworzyć działalność?
Chcesz założyć spółkę
Zastanawiasz się co jest dla Ciebie najkorzystniejsze podatkowo?

Osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne, które nie mają statusu osób fizycznych podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych. Podmioty objęte tym podatkiem nie mają wyboru, jeżeli chodzi o formę czy stawkę podatku.

Osoby fizyczne mogą płacić podatek dochodowy według następujących form:

  • według skali podatkowej – w zależności od wysokości dochodu są objęte stawką 17% i 32% (tzw. zasady ogólne),
  • według 19% jednolitej stawki – bez względu na wysokość dochodu (tzw. podatek liniowy),
  • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • w formie karty podatkowej.

Każda z tych form charakteryzuje się innymi stawkami podatku, innymi obowiązkami w zakresie ewidencji i księgowości, różnymi zakresami regulacji.

Osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne, które nie mają statusu osób fizycznych podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych. Podmioty objęte tym podatkiem nie mają wyboru, jeżeli chodzi o formę czy stawkę podatku.

Dobierając właściwą formę opodatkowania, należy uwzględniać m.in.

  • koszty prowadzenia ewidencji i rozliczeń,
  • ryzyko podatkowe,
  • możliwość wpływania na wielkość obciążeń podatkowych,
  • przewidywane kwoty podatku do zapłaty.

Popularnym dylematem jest przykładowo wybór pomiędzy opodatkowaniem najmu ryczałtem lub zgodnie ze skalą podatkową (zasady ogólne).

Doradcy podatkowi Kancelarii przenalizują Państwa przypadek i wskażą efektywne rozwiązania, aby zmaksymalizować zyski z każdego przedsięwzięcia.