+48 503 755 751 lub (58) 556 35 01 info@kancelaria-kubiak.pl

Strefa klienta

Ważne terminy

Do 7 dnia

Termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej.

Do 10 dnia miesiąca

Termin opłacenia składek ZUS, jeżeli składki są opłacane wyłącznie za siebie (tj. nie zatrudnia się innych osób)

Do 15 dnia miesiąca:

Termin opłacenia składek ZUS, jeżeli składki są opłacane nie tylko za siebie (tj. jeżeli zatrudnia się inne osoby).

Do 20 dnia miesiąca:

– termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego pit-28 tj.),
– termin wpłaty zaliczki PIT-5 na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych ,
– termin wpłaty zaliczki PIT-5l przy wyborze 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.

Do 25 dnia miesiąca

– termin rozliczenia miesięcznego podatku vat (vat-7),
– termin rozliczenia podatku vat (vat-7k) przez małych podatników.

Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym:

– termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (pit-28).

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym:

– złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za ubiegły rok (pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39)

Przydatne linki